Dr. Mehmet Akif Aydın

Genel Cerrahi, vücuttaki yerel ve sistemik hastalıklar ile travmaların cerrahi tedavilerinin gerçekleştirildiği, operasyon öncesi ve sonrasında hastaların titizlikle takip edildiği tıbbi birimdir. Diğer birçok dahili ve cerrahi tıp dalı ile yakından ilişki içerisinde bulunan genel cerrahi kliniklerinde karın boşluğu içerisinde yer alan çoğu organa ilişkin birçok cerrahi tedavi gerçekleştirilir, gövde ve uzuvlardaki yaralanmalar tedavi edilir, obezite cerrahisi ve diyabet cerrahisi gibi alanlardaki tedavi uygulamaları yürütülür. Genel cerrahi uzmanları aynı zamanda diğer tıbbi birimlerde gerçekleştirilecek cerrahi tedavilerde de multidisipliner ekipler içerisine katılır ve görüş bildirir.

Gastrointestinal hastalıkların cerrahi tedavileri ve özellikle de kolon kanseri ameliyatları, genel cerrahi tıbbi biriminin uzmanlık alanına giren uygulamalardır. Tanı ve tedavi amaçlı olarak yapılan tüm cerrahi girişimlerde uygun profile sahip hastalarda kapalı yöntem olarak da bilinen laparoskopik.

TOP